Yükleniyor
Yaşam Boyu Eğitimin Güçlendirilmesi (Empowerment of Lifelong Learning) 02 Ocak 2019 da başlıyor....

Yaşam Boyu Eğitimin Güçlendirilmesi (Empowerment of Lifelong Learning) 02 Ocak 2019 da başlıyor....

Proje koordinatörü: Yaşam Boyu Eğitim Derneği 

  1. İştirakçiler: 1) Zihinsel Özürlüler Federasyonu, 2) Çankaya Belediye Başkanlığı

Projenin Süresi: 12 ay

Projenin genel amaçları: Yaşam Boyu Eğitim Derneğinin ve engelli STK larının kurumsal kapasitesini geliştirerek karar verme ve politika oluşturma mekanizmalarına aktif katılımını sağlamak.

Projenin özel amaçları: 
1) İdari becerileri geliştirmek ve stratejik plan oluşturmak,
2) Gönüllülük yönetimi kapasitesini geliştirmek,
3) Fon ve kaynak yaratma yollarını çeşitlendirmek,
4) İletişim stratejilerini geliştirerek ve sosyal medya araçlarını (Web 2.0) daha etkin bir şekilde kullanarak derneğin görünürlüğünü artırmak.

Hedef Gruplar: Yaşam Boyu Eğitim Derneğinin 10 Yönetim Kurulu üyesi, 26 dernek üyesi, 20 dernek gönüllüsü

Nihai Faydalanıcılar: Eğitim sektöründeki dernekler, engellilerle ilgili dernekler, üniversiteler, belediyeler, kamu kurumları, medya kuruluşları ve diğer derneklerin üyeleri

Beklenen Sonuçlar: 
1. Yaşam Boyu Eğitim Derneği’nin 2019-2021 Stratejik Planı ve Eylem Planı hazırlanacaktır.
2. Aktif Gönüllülük Politikası Belgesi hazırlanacaktır.
3. Yaşam Boyu Eğitim Derneği, üyelerine ve gönüllülerine proje eğitimleri vererek proje yazma kapasitesini artıracaktır. 
4. Fon alabilme yollarını çeşitlendirilerek, kapasite arttırılacak ve düzenli gelir kaynakları sağlanacaktır.
5. Avrupa Birliği ve Türkiye Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve gelir olarak düzenli yararlanılan proje fonları dışında kampanya, yayın, ülke çapında eğitimler gibi faaliyetler yürütülerek gelir kaynakları artırılacaktır.
6. Ülkemizdeki Bakanlıklar, Genel Müdürlükler, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, eğitim ve sosyal ilerlemeler alanında başarılı olan dernekler, ticaret ve sanayi kurulları, işçi sendikaları ve kanaat önderleri ile daha güçlü ve etkin bağlar kurulacaktır.
7. İletişim stratejilerini geliştirilerek ve sosyal medya araçları (Web 2.0) daha etkin olarak kullanılarak derneğin görünürlüğü artırılacaktır.