Yükleniyor
Yes Volunteering ve Gönüllülük Fikrinin Gelişimi

Yes Volunteering ve Gönüllülük Fikrinin Gelişimi

Bir katılım aracı olarak gönüllülük çerçevesinde iyi uygulamaların paylaşılmasına adanmış Yes Volunteering projesinin ilk toplantısı 20 Aralık Cuma günü Verbania’da sona erdi. KA2 Projesi Yetişkin Statejik Ortaklıklar altında Erasmus Projesi olarak Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje, Aurive Sosyal Kooperatif’in öncülüğünde 5 Avrupalı ortakların birlikteliğiyle yönetiliyor. Bunlar; Rightchallenge (Portekiz); InterAktion (Avusturya); Yaşam Boyu Eğitim Derneği (Türkiye); Novo Mesto (Slovenya); Deses 3 (İspanya).

"Yes Volunteering", gönüllülük fikri ve bunun sosyal içerme ve becerilerin güçlendirilmesi üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Fikir, gönüllü projelerde kazanılabilecek farklı becerileri, birçok genç için somut olarak yeniden yönlendirme ve profesyonelleşme kaynaklarını temsil edebilecek becerileri yansıtmak ve aydınlatmaktır.

Bu öneri için Aurive sosyal kooperatifi, 2004'ten bu yana 18 ila 28 yaş arasındaki birçok gence kamu kurumlarında, müzelerde, doğal parklarda, derneklerde, sosyal refah konsorsiyumlarında önemli deneyimler kazanmasına izin veren İtalyan hükümeti tarafından finanse edilen bir gönüllü programı olan ulusal ve daha sonra evrensel kamu hizmetindeki kendi deneyiminden ilham aldı.

Kamu hizmetinde, dezavantajlı durumlardan gelen veya okul derslerini kesintiye uğratan birçok genç, sosyal projelere günlük bağlılık sayesinde özsaygı, güven, yeni farkındalık konularında kazanımlar elde etti. Ayrıca, eğitim ve kariyerlerine yönelik kendi durumlarını tekrar düşünmelerini sağlayan iş yöntemleri elde ettiler.

"Yes Volunteering" projesi ile, Avrupa'da diğer olumlu modelleri aramak, karşılaştırmak ve projeyi web sitesi, koordineli sosyal medya yönetimi, bir e-kitap aracılığıyla paylaşılacak ve dağıtılacak tekrarlanabilir müdahalelerin bir koleksiyonuyla ve nihai ürün olacak diğer sonuçlar ile tamamlamak istiyoruz.

"Bu günlerde bir eğitim aracı olarak gönüllülükle ilgili birçok harika deneyimler öğrenmeye başladık". Aurive’nin proje müdürü ve Yes Volunteering’in kordinatörü Francesca Bellomo olan bu proje "İhtiyaçlarla ilgilenen kuruluşlardan ve zor durumda olan gençlerden, göçmenlere, dezavantajlı ailelere, sosyal marjinallik, kültürel yoksulluk riski altında olan insanlara kadar çok çeşitli fikirlere vurgu yapıyor.

Katılımcılar tarafından sunulan tekliflerin profesyonelliği ve yenilik düzeyinden biz etkilendik” diye devam eden Bellomo, ayrıca uzmanlığımızı diğer Avrupa kuruluşlarıyla karşı karşıya getirerek, çalışmalarımızla ortak öğeler ve yerel projelerimizi daha iyi organize etmek için hemen değer verilecek yeni fikirler, araçlar bulduk "dedi.

İtalya'nın Verbaia kentinde düzenlenen toplantı, proje hedefleri ve eylemleri hakkında tartışma ve Portekiz'de Mart 2020'de planlanan bir sonraki toplantıyla devam edecek olan iki yıllık etkili bir işbirliği programının temelini oluşturmak için önemli bir fırsattı. Daha sonra her dört ayda bir yapılan ve tüm ortakların katıldığı yerel etkinliklere ve uluslararası toplantılara devam edecektir.

Final toplantısı, 2021 sonbaharında İspanya'da projenin nihai sonuçlarının sunumu ve gönüllülük programının yönetiminde yer alan paydaşlarla becerilerin güçlendirilmesi ve sosyal katılım sağlanmasında etkili olabilecek çalışmalarla yapılacaktır.