2019-2021 Eylem Planı

 

 

YAŞAM BOYU EĞİTİM DERNEĞİ

2019-2021 EYLEM PLANI

 

 

 

AMAÇ 1: Derneğin idari, iletişim ve kaynak yaratma becerilerinin geliştirilmesi

 

Hedef 1.1: Üyeliğin yaygınlaştırması.

Faaliyet: Ara hedeflere ulaşmak için yapılması gerekli faaliyetlerdir, -mek/-mak ile ifade edilir. Faaliyetler ilgili ara hedefin numarasıyla başlar.

Sorumlu

Gösterge

Maliyet (TL)

Kaynağı

Dönemler (3er ay)

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.1.Üyelik kampanyaları düzenlemek

Y.K.

Düzenlenen kampanya ile ulaşılan kişi sayısı

 

0

Sosyal Medya ve WEB sayfası kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca bir maaliyet gerektirmemektedir.

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

1.1.2.Akademisyen üye sayısını artırmak

Y.K.

Derneğe üye olan akademisyen sayısı

 

0

Sosyal Medya ve WEB sayfası kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca bir maaliyet gerektirmemektedir.

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

1.1.3.Gönüllük, staj, topluma hizmet uygulamalarına katılan kişi sayısını artırmak

 

Y.K.

Ulaşılan gönüllü, staj yapan, topluma hizmet uygulamalarına katılan sayısı

 

0

Sosyal Medya ve WEB sayfası kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca bir maaliyet gerektirmemektedir.

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Hedef 1.2: Dernek üyeleri ve bileşenleriyle bağların güçlendirilmesi

 

Faaliyet

Sorumlu

Gösterge

Maliyet (TL)

Kaynak

Dönemler (3er ay)

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.2.1 Dernek üyeleri ile ayda bir toplantı yapmak

 

Y.K.

Yapılan toplantı sayısı

 

Toplantıya katılan üye sayısı

0

Dernek salonu kullanılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Dernekte çalışma grupları oluşturmak

 

Y.K.

Kurulan çalışma grubu sayısı

0

Dernek salonu kullanılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Dernek üyelerinin her birinin en az bir çalışma grubunda yer alması teşvik etmek

 

Y.K.

Çalışma gruplarında yer alan üye sayısı

0

Dernek salonu kullanılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Dernek Bülteni çıkarılarak üyeler ile üç aylık olarak paylaşmak

Y.K.

Çıkarılan bülten sayısı

0

E-bülten yayınlanacaktır

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Hedef 1. 3: İç demokrasi ve etik uygulamalarının geliştirilmesi

Faaliyet

Sorumlu

Gösterge

Maliyet

Kaynağı

Dönemler (3er ay)

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.3.1. Demokratik iç yönetişim, karar alma mekanizmalarının, kadın, genç ve engellilerin eşit ve daha fazla temsili sağlamak

Y.K.

Yönetim organlarında ve çalışma gruplarda yer alan kadın, genç ve engelli oranı

 

0

Ek kaynak gerekmemektedir.

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Hedef 1.4: Özel ve kamusal kaynakları da hedefleyecek şekilde fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi

 

Faaliyet

Sorumlu

Gösterge

Maliyet (TL)

Kaynağı

Dönemler (3er ay)

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.4.1. Yılda en az 4 kez Proje Yazma Eğitimleri düzenlemek

Y.K.

Düzenlenen eğitim sayısı

 

500

İkramlar ve eğitimci notları ile eğitimci gideri

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

1.4.2. Erasmus Program Koordinatörlüğü kurularak geliştirilen ve ortak olunan Erasmus proje sayısı artırmak

 

Y.K.

Geliştirilen ve ortak olunan Erasmus+ projesi sayısı

 

500

İkramlar ve eğitimci notları ile eğitimci gideri

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

1.4.3. Sivil Toplum Projeleri Koordinatörlüğü kurularak geliştirilen ve ortak olunan Sivil Toplum proje sayısı artırmak

 

Y.K.

Geliştirilen ve ortak olunan sivil toplum projesi sayısı

 

500

İkramlar ve eğitimci notları ile eğitimci gideri

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

1.4.4. Kalkınma Ajansı Projeleri Koordinatörlüğü kurularak geliştirilen ve ortak olunan Kalkınma Ajansı proje sayısı artırmak.

 

Y.K.

Geliştirilen ve ortak olunan kalkınma ajansı projesi sayısı

 

500

İkramlar ve eğitimci notları ile eğitimci gideri

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

1.4.5. Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü kurularak geliştirilen ve ortak olunan Kurumsal Sosyal Sorumluluk proje sayısı artırmak

 

Y.K.

Geliştirilen ve ortak olunan sosyal sorumluluk projesi sayısı

 

500

İkramlar ve eğitimci notları ile eğitimci gideri

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

1.4.6. Sosyal Kooperatif kurmak / üye olmak

 

Y.K.

Kurulan ve üye olunan sosyal kooperatif sayısı

 

3000

Ortaklık payları ile karşılanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Hedef 1. 5: Sosyal medyada tanıtımın arttırılması

 

Faaliyet

Sorumlu

Gösterge

Maliyet (TL)

Kaynağı

Dönemler (3er ay)

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5.1. İletişim Koordinatörlüğü kurmak

 

Y.K.

Kurulan iletişim koordinatörlüğü

0

Gönüllülük yoluyla gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.5.2. Youtube, Facebook, Instagram vb. sosyal medya ortamlarında etkin olmak

Y.K.

Sosyal medyada ulaşılan üye ve takipçi sayısı

 

900

Gönüllüler yardımıyla gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.5.3. Google ve Sosyal Medya sitelerde reklam yapıp tanınırlılığı artırmak

Y.K.

Google ve Sosyal Medya sitelerde reklam ile üye, gönüllü ve takipçi sayısındaki artış oranı

 

900

Dernek Y.K. tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

AMAÇ 2: Gönüllülüğü geliştirmek,

 

 

Hedef 2.1. Aktif Gönüllülük Yönetim Sisteminin kurulması

 

Faaliyet: Ara hedeflere ulaşmak için yapılması gerekli faaliyetlerdir, -mek/-mak ile ifade edilir. Faaliyetler ilgili ara hedefin numarasıyla başlar.

Sorumlu

Gösterge

Maliyet (TL)

Kaynağı

Dönemler (3er ay)

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.1.1 Gönüllülük yönetimi için bir program geliştirmek ve uygulamak


 

 

Y.K.

Geliştirilen Gönüllülük yönetimi programı


 


 

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1.2. Gönüllülüğün geliştirilmesine yönelik projeler hazırlamak / projelere ortak olmak

 

Y.K.

Hazırlanan / ortak olunan gönüllülük ile ilgili proje sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Gönüllü mentörleri / danışmanları yetiştirilmesi


 

 

Y.K.

Yetiştirilen mentör / danışman sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

 

 

2.1.4. Gönüllülere yönelik eğitim materyalleri hazırlamak

 

Y.K.

Gönüllüler için hazırlanan eğitim materyalleri sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Gönüllülük alanlarını çeşitlendirmek

Y.K.

Hizmet sunulabilecek gönüllülük alanı sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Hedef 2.2. Derneğe aktif katılan gönüllü sayısını artırılması

 

 

Faaliyet

Sorumlu

Gösterge

Maliyet (TL)

Kaynağı

Dönemler (3er ay)

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.2.1 Üniversitelerde psikoloji, çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim, sosyal hizmetler, sosyoloji, özel eğitim bölümlerinde konferanslar düzenlemek.


 

 

Y.K.

Üniversitelerden derneğe gönüllü olmak için başvuran insan sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

x

 

x

x

 

 

x

x

 

2.2.2 Sosyal Medyada ve web sitesinde gönüllülüğün geliştirilmesi ile ilgili tanıtımlarda bulunmak


 

 

Y.K.

Sosyal medyada yapılan paylaşım sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2.3 Dernek gönüllüleri ile ayda bir toplantı yapmak

 

Y.K.

Dernek gönüllüleri ile yapılan toplantı sayısı ve katılan gönüllü sayısı

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hedef 2.3. Gönüllüler için derneği çekici kılınması

 

Faaliyet

Sorumlu

Gösterge

Maliyet

Kaynağı

Dönemler (3er ay)

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

2.3.1. Derneğin faaliyet alanlarına uygun etkinlikler düzenlemek

 

Y.K.

Yapılan etkinlik ve katılan gönüllü sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.3.2. Gönüllülere proje yazma eğitimi vermek

 

Y.K.

Gönüllüler için verilen proje yazma eğitimi sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

2.3.3. Gönüllülere staj olanağı sağlamak

 

Y.K.

Staj yapan gönüllü sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.maliyet gerekmemektedir.

 

 

 

 

x

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ 3: Üniversite öğrencilerine iş başı eğitimi, topluma hizmet uygulamaları ve staj yoluyla gelişme olanağı sağlamak

 

 

Hedef 3.1. İş başı eğitimi, topluma hizmet uygulamaları ve staja katılan kişi sayısını artırılması


 

 

Faaliyet: Ara hedeflere ulaşmak için yapılması gerekli faaliyetlerdir, -mek/-mak ile ifade edilir. Faaliyetler ilgili ara hedefin numarasıyla başlar.

Sorumlu

Gösterge

Maliyet

Kaynağı

Dönemler (3er ay)

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.1.1. İş başı eğitimi, topluma hizmet uygulamaları ve staj yönetimi için bir program geliştirmek ve uygulamak


 

 

Y.K.

İş başı eğitimi, topluma hizmet uygulamaları ve staj yönetimi için geliştirilen program sayısı

 

0

Y.K. tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

3.1.2. İş başı eğitimi, topluma hizmet uygulamaları ve staj Çalışma alanları çeşitlendirmek

 

Y.K.

İş başı eğitimi, topluma hizmet uygulamaları ve staj çalışma alanları sayısı

 

0

Y.K. tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

x

x

 

x

x

x

 

 

3.1.3. İş başı eğitimi, topluma hizmet uygulamaları ve staj yönelik eğitim dokümanları hazırlamak

 

Y.K.

Hazırlanan eğitim dokümanı sayısı

 

0

Y.K. tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

x

x

 

x

x

x

 

 

3.1.4. İş başı eğitimi, topluma hizmet uygulamaları ve staj mentörleri/ danışmanlarını yetiştirmek

 

Y.K.

Yetiştirilen mentör / danışman sayısı

 

0

Y.K. tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

3.1.5. Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu sosyal medya gruplarında ilanlar açarak staj programı için gönüllülere ulaştırmak

 

Y.K.

Staja katılan gönüllü sayısı

 

0

Y.K. tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ 4: Diğer STK’lar, kamu ve özel sektör ile akademik çevrelerle ilişkilerin geliştirmek

 

 

 

Hedef 4.1. Yeni ağlar/ortaklıkların yaratılması, ülke içinde ve ülke dışında koalisyonlar ile mevcut ağların geliştirilmesi

 

Faaliyet: Ara hedeflere ulaşmak için yapılması gerekli faaliyetlerdir, -mek/-mak ile ifade edilir. Faaliyetler ilgili ara hedefin numarasıyla başlar.

Sorumlu

Gösterge

Maliyet (TL)

Kaynağı

Dönemler (3er ay)

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.1.1. Yeni ağlar / ortaklıkların yaratılması geliştirilmesi

 

Y.K.

Kurulan / katılınan ağ sayısı

 

0

Y.K. tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.1.2. Yerel STK’lar ve daha büyük STK’lar ile deneyim ve iyi uygulama paylaşımı yapmak


 


 

 

Y.K.

Deneyim paylaşımı yapan STK sayısı


 

 

0

Y.K. tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.1.3. Ortak sosyal etkinlikler ve eğitimler düzenlemek.


 

 

Y.K.

Düzenlenen sosyal etkinlik sayısı

 

0

Y.K. tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.1.4. Ağ içindeki kuruluşların üye, gönüllü ve personellerinin kaynaşmasını ve geniş bir düzlemde fikir alışverişi yapması sağlamak


 

 

Y.K.

Ağ kapsamında ya da üyeleri ile düzenlenen etkinlik sayısı


 

 

0

Y.K. tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hedef 4.2. Diğer STK’ların proje yazımında aktif olmalarını sağlamak


 

 

 

Faaliyet

Sorumlu

Gösterge

Maliyet

Kaynağı

Dönemler (3er ay)

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.2.1. Diğer STK’ların çalışanlarına proje yazımı eğitimi vermek


 


 

 

Y.K.

Diğer STK lar için düzenlenen proje eğitimi sayısı

0

Y.K. tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

4.2.2 Kadınlara, göçmenlere, yoksullara, yaşlılara, gençlere vb. yönelik projeler hazırlamak


 


 

 

Y.K.

Kadınlara, göçmenlere, yoksullara, yaşlılara, gençlere vb. yönelik proje sayısı

 

0

Y.K. tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.2.3 Proje yazma eğitimi vermek için yeterli alanı olmayan STK’lara eğitimci ve eğitim alanı desteği sağlamak


 

 

Y.K.


 

Eğitimci temin edilen / salon tahsis edilen SYK sayısı

 

0

Y.K. tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Hedef 4.3. Kamu ve özel sektör ile akademik çevrelerle işbirliğini geliştirmek


 

 

Faaliyet

 

 

Sorumlu

Gösterge

Maliyet (TL)

Kaynağı

Dönemler (3er ay)

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.3.1. Kamu ve özel sektör ile akademik çevrelerle yuvarlak masa toplantıları yapmak


 

 

Y.K.

İşbirliği yapılan Kamu ve özel sektör ile akademik çevre sayısı


 

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

4.3.2. Kadınlara, göçmenlere, yoksullara, yaşlılara, gençlere vb. yönelik ortak projeler hazırlamak

 

Y.K.

Ortak hazırlanan proje sayısı

 

0

Y.K. ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

x

x

 

x

 

x

 

x